Kik vagyunk

A Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítványt 1997-ben alapította meg Dr. Keresztes Szilárd püspök úr. Az Alapítvány célja az Észak-Kelet Magyarországon található egyházi intézmények felkarolása, támogatása, ugyanakkor a régióban élő hátrányos helyzetű fiatalok és családok megsegítése. Az Alapítvány e célok jegyében az elmúlt bő évtizedben számos alkalommal és módon teljesítette feladatát és szolgálatát, – különösen a leginkább rászorult gyermekek és családok támogatásával, az intézményekben tanuló és nevelkedő rászorult gyermekek jobb körülményeinek támogatásával, – az utóbbi időben pedig a Hajdúdorogi Főegyházmegye hátrányos helyzetű családokat és fiatalokat érintő programjainak segítésével.

Az alapítvány közhasznú feladatai és tevékenységi körei közül kiemelnék két fontos pontot, melyek a család és fiatalok támogatásának felkarolását segíti és mely az alapító okiratban is megtalálhatóak, mint fő pillér:

  • ifjúsági ügyek, a gyermek- és ifjúsági, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok támogatása,
  • a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése, szociális ellátások biztosítása, 
  • Szakmai képzések, továbbképzések szervezése és lebonyolítása, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás, köznevelési hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás.

Az alapítvány az elmúlt években számos intézményt támogatott az adó 1% felajánlásból és pályázati kereteiből. Működési szinterei a következőek voltak:

  • görögkatolikus gyermekvédelmi központokban képzés a nevelőszülők, és dolgozók részére (pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadások, társadalmi felzárkóztatás program megvalósítása),
  • iskolai és szociális intézmények eszközállományának bővítése,
  • szociálisan rászorult személyek segítése.